Výuka „Jak ji znáte“

Studenti, kteří si nezvolí studium jazyka Callanovou metodou, mohou u nás studovat tradičním způsobem.  V tomto programu pracujeme s oblíbenými knihami řady New English File. Stejně jako při výuce Callanovou metodou však klademe důraz na mluvení a poslech a správnou výslovnost a využíváme prvků Callanovy metody, např. opravování imitací nebo používání stažených tvarů, nicméně v hodinách pracujeme s knihou mnohem více než při hodinách Callanovy metody a nevyhýbáme se překládání. Studenti se v části Practical English setkávají s poslechy jak britské, tak americké angličtiny.

18741 9780194384254     

Nahoru