Callanova metoda

Pojďte se s námi učit anglicky (španělsky) 4x rychleji s Callanovou metodou.

Callanova metoda je velice oblíbená po celém světě, protože je rychlá, efektivní, živá a zábavná. Díky svým dlouhodobým úspěchům je mezinárodně uznávaná. Během jedné vyučovací hodiny student slyší a mluví 4x více než v tradiční hodině výuky cizího jazyka. V Callanových hodinách studenti mluví v celých větách a to i úplní začátečníci již od první lekce.  Učitel přiměje mluvit každého studenta neustálým pokládáním otázek a vedením při odpovědi, tzv. kontrolovanou konverzací. Každá otázka se zaměřuje na určité slovo nebo gramatiku, kterou si student nacvičuje v celých větách, přičemž učitel všechny chyby okamžitě opravuje. Není čas se začít nudit a ztratit koncentraci. Postup výuky má napodobovat způsob učení se mateřskému jazyku u dítěte, nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a opakovat a nakonec číst a psát. Přestože je základem poslech a mluvení, v každé lekci se také v krátkém intervalu procvičuje čtení a psaní.

Jsme první a zatím jedinou akreditovanou školou Callanovy metody v Mladé Boleslavi, a tak studentům můžeme nabídnout přístup do Student Practice Area na webu Callan Organisation. Pouze akreditované školy a certifikovaní učitelé Vám poskytnou kvalitní výuku podle standardů Callan Organization, která vede k očekávanému výsledku.

Student Online Practice Area umožňuje studentům si procvičovat věty, slovní zásobu a gramatiku probranou v hodinách. Studenti si také mohou stáhnout Callan Method aplikaci s poslechy a cvičeními do svého mobilu a opakovat si probranou látku kdekoliv a kdykoliv budu mít volnou chvilku.

Principy Callanovy metody:

  • Nepřekládat. Student se učí myslet v angličtině a rozvíjet rychlé a pohotové reakce.
  • Systematické opakování, které je nezbytné pro zafixování zvládnuté látky.
  • Učitel mluví rychle a používá stažené tvary. Student si nacvičuje poslech jako v reálném světě.
  • Opravování všech chyb studenta pomocí imitace, tak aby student slyšel rozdíl mezi svou chybou a správnou formou, kterou následně zopakuje. Neustálé opravování vede k rychlému posunu.
  • Student neustále používá nová slova a nové větné konstrukce, nevychází jen z toho, co již zná.
  • Praktická slovní zásoba a jednoduše podaná gramatika na základě probrané slovní zásoby se procvičuje ve větných konstrukcích.

Jak probíhá lekce Callanovou metodou

Callanova metoda je rozložená do 12 úrovní (Stages). Začíná od nuly a končí úrovní C1, takže Vás efektivně posune na jakékoliv úrovni. Pro každou úroveň je jedna učebnice. Slovní zásoba a gramatická pravidla jsou navrženy s ohledem na požadavky uznávaných anglických zkoušek.

                     

Nahoru