Callan for kids

Tento program určený dětem ve věku 7 – 13 let je nově vytvořenou dětskou verzi úspěšné Callanovy metody. Tato metoda je způsob výuky anglického jazyka, který je považován za velice efektivní. Jedná se o jednoduchou a zábavnou formu výuky, přičemž k pochopení a zapamatování látky dochází až 4× rychleji než při výuce běžnou formou. Callanova metoda klade důraz především na mluvení a poslech a neustále opakování, které je důležité pro ukládání zvládnuté látky, přičemž neopomíjí čtení a psaní. Děti se učí hned od začátku mluvit v celých větách. Program Callan for kids obsahuje pečlivě vybraný obsah pro daný věk a společně se sérií aktivit nabízí zábavnou způsob výuky. Ve čtyřech úrovních poskytuje stálé procvičování poslechu a mluvení, systematicky buduje studentovu slovní zásobu a gramatickou obratnost a pokrývá veškeré potřebné znalosti na úspěšné složení testu úrovně A1 podle CEFR (SERR – Společný evropský referenční rámec).

  • Buduje v dětech sebevědomí mluvit a ne jen rozumět
  • Udržuje pozornost dětí pomocí poutavých aktivit
  • Garantuje záživné hodiny
  • Obsah vysoké kvality a spousta opakování
  • Nádherně ilustrované studentské knihy
  • Barevné plakáty
  • Různé aktivity v každé knize
  • Atraktivní postavy pomáhají s výukou na každé úrovni

Nahoru