Konverzační kurzy

Konverzační kurzy s rodilým mluvčím jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, dovednost vyjadřovat své názory na různá témata a schopnost komunikovat v běžných situacích. Lektor využívá různé online materiály a výukové aplikace, ke kterým se student může vrátit ve svém volném čase. Komunikace s rodilým mluvčím zvedne studentovi sebevědomí komunikovat v cizím jazyce.

Nahoru